Finn

Tilgjengelige energiressurser

Naturgass

Bruk av gass som drivstoff byr på mange fordeler: teknologien er veldig effektiv og forholdsvis billig å kjøpe. Gass kan fint kombineres med fornybare energi og er veldig egnet for modernisering av gamle bygninger. Finn ut mer om bruk av gass.

Solenergi

Solen gir oss gratis energi i ubegrensede mengder. Denne energien kan brukes til varmesystemet og dermed spare kostnader og miljøet

Miljøvennlig energi med varmepumper

Varmen i omgivelsene finnes i jorden, grunnvannet eller solvarmen lagret i luften. Den er tilgjengelig uten kostnad og finnes i ubegrensede mengder. Lær hvordan varmepumper gjør effektiv bruk av varmen i omgivelsene og hvordan du beskytter miljøet med denne type energigjenvinning.