Finn

Naturgass

Naturgass er et av de viktigste brennstoffene på det globale varme- og energimarkedet, og det blir neppe mindre viktig de neste tiårene på grunn av den relativt store gassreserven. LPG eller biogass kan i tillegg anvendes til naturgassen som brensel for gassvarmere.

Gass – energikilde

Naturgass er svært kostnadseffektivt i forhold til andre fossile brennstoff. Dette er på grunn av betydelig lavere kapitalkostnader. I tillegg er det ingen kostnader som påløper for lagring. Teknologien som bruker naturgass er også svært effektiv. Du får mest ut av energien, spesielt med moderne kondenserende kjeler.

Gass brenner rent uten sot eller aske, og gir derfor lavere utslipp enn for eksempel olje. Det regnes som det mest miljøvennlige fossile brennstoffet.

Fordelene med å bruke gass:

  • Lave investeringskostnader
  • Høy effektivitet
  • Krever ikke stor plass
  • Den beste CO ₂ balansen av alle fossile brennstoff
  • Kan fleksibelt kombineres med teknologier som bruker fornybar energi

Forhold som må være oppfylt i ditt hjem:

  • En gasstilkobling
  • Et røykgassystem
  • En veggmontert eller frittstående gassvarmer

Sikkerheten til Vaillant gassvannvarmere

Moderne kondenserende gasskjeler fra Vaillant er underlagt strenge sikkerhetskrav for å sikre forsvarlig drift. Du bør imidlertid ha systemet ditt jevnlig til service av en installatør for å sikre sikkerhet og effektivitet i det lange løp. Noen av våre produkter minner deg om når det er tid for inspeksjon. De informerer deg om eventuelt nødvendig vedlikehold eller mulige feilkilder og kan til og med reportere dette via e-post, faks eller sms til installatøren.

Lær mer om kondenserende gasskjeler fra Vaillant

Naturgass

Naturgass består hovedsakelig av metan, som finnes i store bobler 1000 til 3500 meter under bakken. Gassrørledningsnett pumper ofte gassen flere tusen kilometer fra utvinningsområdet til kundene. Alternativt kan den bli levert som flytende gass på tankskip.

Tradisjonelt utvunnede naturgassreserver er tilstrekkelig i ca 63 år i henhold til gjeldende prognoser. Ytterligere 70 års gassforsyning kan være tilgjengelig ved utvinning av uutnyttede gassressurser.

Flytende gass

Flytende gass er et biprodukt av oljeproduksjonen og er også kjent under forkortelsen LPG (flytende petroleumsgass). LPG består hovedsakelig av butan og propan. Det blir flytende under høyt trykk fordi dette reduserer dets volum, og derfor gjør transport lettere. Transport utføres av skip eller tankbiler.

Den store fordelen fremfor naturgass er at den også kan brukes i boliger som ikke har tilknytning til det naturgassnettet. For lagring av gassen er det nødvendig med spesielle trykkfaste beholdere som plasseres i huset eller hagen.

Biogass

Biogass oppnås ved behandling av biomasse slik som planterester eller organisk avfall. I økende grad dyrkes planter spesielt til bruk ved energigjenvinning. En spesielt høy avkastning av biogass oppnås for eksempel med mais eller sukkerroer. I motsetning til naturgass, er ikke biogass et fossilt brensel fordi den kan produseres på ubestemt tid. Biogass kan mates inn i gassnettet. Men må man være spesielt oppmerksom på renhet og kvalitet på gassen.

Relaterede links:

Kondenserende gasskjeler

Tilgjengelige energikilder

Hvordan de ulike teknologiene fungerer