Finn

Miljøvennlig energi med varmepumper

Alternative energikilder blir stadig mer attraktivt. En av grunnene er de fortsatt stigende prisene på tradisjonelt drivstoff. Naturen gir oss mange muligheter for miljøvennlig og kostnadsbesparende varmeproduksjon. Varmepumpene bruker energien som naturen gir oss gratis.

Miljøvennlig energi for varmepumper

Miljøvennlig energi for varmepumper

En veldig stor energikilde befinner seg i jorden under oss. Noen få meter under overflaten lagrer den solens varme. Fra jordens kjernetemperatur på 6.500 grader Celsius stråler det ut til det ytre lagene. Varmepumpene gjør nytte av jordvarme eller varmen fra grunnvannet avhengig av teknologien. Energien lagret i luften er også egnet for oppvarming av rom og for produksjon av varmtvann. Varmepumper kan gjøre bruk av dette og kan derfor spare mye på oppvarmingskostnadene.

Uansett hvilken teknologi som er brukt: varmepumper fungerer effektivt selv ved lave omgivelsestemperaturer. Opptil 80 prosent av ditt varmebehov kan hentes gratis direkte fra miljøet. Bare 20 prosent må tilføyes i form av elektrisitet. Varmepumper er i stand til å bruke tre forskjellige varmekilder avhengig av teknologien.

Fordelene med å bruke omgivelsenes varme som energikilde:

 • Ingen CO2 utslipp
 • Utømmelig energikilde
 • Uavhengighet av eksterne leverandører
 • Lave oppvarmingskostnader

Krav til bruk av varme fra omgivelsene:

 • Store radiatorer til lavtemperatur-system
 • God isolering i bygningen

Jordvarmepumper

Varmepumper kan bruke energien fra jorden. Leveringen oppnås på to forskjellige måter. Enten blir varmen nær overflaten brukt, hvor temperaturen er nesten lik året gjennom. En jordslynge som graves over et område i en dybde på ca 1,0 m, trekker varme ut fra bakken.

Eller alternativt er varmegjenvinning mulig med en plassbesparende borehull. Den geotermiske varmen hentes opp via rør med væske som sirkulerer så langt som ned til omtrent 200m ned i fjellet. Dimensjoneres til hvert anlegg. Temperaturen er nærmest konstant hele året rundt, på mellom 3 til 10 °C, som er tilstrekkelig til å gjøre bruk av varmen.

Fordelen med jordvarme:

 • God varmelagring: konstant temperatur på 3-13 °C hele året.

Krav til bruk av jordvarme:

 • Stort åpent landsstykke (jordvarmeslange)
 • Tillatelse kan være nødvendig

Luft/vann varmepumper:

Varmepumper kan bruke luft fra omgivelsene til oppvarmingsformål. Våre moderne varmepumper er økonomiske i drift selv ved utendørstemperaturer så lave som -20 °C.

Fordelene ved bruk av luft fra omgivelsene:

 • Gratis adgang til energikilden uten ettermontering
 • Man trenger ikke søke om tillatelse
 • Lave investeringskostnader
 • Spesielt egnet for modernisering

Krav til bruk av luft fra omgivelsene:

 • Installasjonssted for utendørsenheten

Grunnvann som energikilde

Varmepumper kan trekke ut varme fra grunnvannet. Temperaturen er konstant uavhengig av årstid og utendørstemperatur. En brønn er nødvendig for uttak av grunnvannet.

Fordelen med bruk av grunnvann:

 • Veldig effektivt
 • God varmelagring: opprettholder en temperatur på 7-12 °C på vinterdager

Krav til bruk av grunnvann

 • Tillatelse
 • Kvalitet og kvantitet på grunnvannet

Den beste kilden til energi for ditt formål

Hvilken energikilde og dermed hvilken type varmepumpesystem som er best egnet for deg, avhenger av mange faktorer. De ulike anskaffelses- og driftskostnadene må vurderes. Men de ulike varmepumpetypene er også forskjellige når det gjelder tillatelser, promotering og krav til bygningen.

Det finnes ingen standard løsning når man leter etter det riktige varmepumpesystemet. Men det er ikke så vanskelig å finne systemet som passer til dine behov. Snakk med Vaillant-installatører. De kan hjelpe deg med å finne et optimalt varmesystem.

Tillatelser og tilskudd

Om du trenger tillatelse, kommer an på hvilken type varmepumpe det er.

Finn mer ut om regelverket for varmepumper.

I mange tilfeller har du rett til tilskudd for å dekke deler av din varmepumpeinstallasjon.

Finn ut mer om tilskuddsordningene på www.enova.no