Finn

Solenergi

Solen er en nesten uuttømmelig energikilde som er tilgjengelig for oss i ubegrenset mengde - karbonnøytralt og gratis. Solen stråler 960 milliarder kilowattimer daglig på jordens overflate. Denne energimengden kan teoretisk møte verdens energibehov på 180 år.

Solvarmesystemer

Solenergien blir i dag brukt på to måter i privat husholdning:

1. Solvarmeenergi blir brukt til oppvarming av tappevann og varmesupplement

2. Den fotovoltaiske effekten i solceller brukes for direkte produksjon av elektrisitet fra sollyset.

Fordelene med å bruke solenergi:

  • Uuttømmelig tilførsel av solenergi
  • Solenergi er gratis
  • Ingen CO2 utslipp
  • Kan integreres i eksisterende anlegg
  • Du er mindre påvirket av prisstigning i råvaremarkedene

Forutsetninger hjemme som må være oppfylt:

  • Egnede flater for solfangere
  • Solfangerne bør vende mot sør der det er mulig
  • Skyggefritt hele dagen
  • Utvidbart varmesystem

Termisk solenergi reduserer kostnadene

Solpanelene konverterer solenergien til varme. Vanlige tilgjengelige platesolfangere konverterer opp til 95 % av lyset til energi. I vakuumrør-kollektorene er det integrert et speil som konsentrerer sollyset mot en absorber. Disse vakuum-rørsolfangerne oppnår høyere effektivitet og leverer varme selv under diffuse lysforhold, for eksempel på en overskyet dag.

Etter at solenergien omdannes i beholderne, blir varme overført via en væske til en varmtvannsbereder i bygningen. En varmeveksler overfører energien i væsken til vannet i berederen. Derfra kan det enten brukes ved behov, selv når solen ikke skinner.

Med et solvarmesystem kan du spare opp til 65 % av kostnadene for oppvarming av vannet. Kombinert syklusanlegg, som også brukes til oppvarming av rom, reduserer også det årlige varmeenergibehovet med om lag 20-30 %.

Finn ut mer om solvarmeprodukter fra Vaillant