Finn

Varmepumper- rimelig og effektiv oppvarming med fornybar energi

Varmepumpen er ikke bare et effektivt og bærekraftig varmesystem, det er også et miljøvennlig alternativ til fossil energi. Varmepumpen bruker energi fra luft, jord eller berg og konverterer den til varmeenergi. I det følgende vil vi svare på de viktigste spørsmålene:

"Hvordan virker egentlig en varmepumpe?" "Hva er fordelene ved å bruke et varmesystem med varmepumpe?" "Hvor mye koster installasjon og drift?" "Er det andre ting man må ta hensyn til?"

Vi har samlet alle opplysningene knyttet til varmepumper og satt dem sammen for deg på en måte som er lett å forstå.

Det er mange fordeler ved varmepumper

Bærekraft

Miljøvennlig takket være bruk av energi som hentes fra luft, berg eller jord.

Økonomisk

Varmepumpen bruker fornybar energi, slik at du kan spare penger på reduserte strøm- og oppvarmingsutgifter. I tillegg kan man få støtte- sjekk ut www.enova.no

Uavhengig

Da varmepumpen bare bruker omtrent 25% strøm for å varme opp boligen og varmtvannet, blir man mindre berørt av økte strømpriser.

Komfortabelt

Gir optimal komfort – alltid god varme i boligen og nok varmtvann.

Hvordan virker en varmepumpe?

Prinsippet

Varme

Varmtvann

Prinsippet

Prinsippet

Grunnprinsippet for varmepumpen er lett å forklare: Den bruker solenergien som er lagret i luft, berg eller jord, og omformer den til varmeenergi som du kan bruke i boligen din. I tillegg trengs det strøm. Gjennomsnittlig trenger en varmepumpe cirka 1 kilowattime elektrisitet for å generere 4 kilowattimer varmeenergi - noe som betyr at du betaler for bare én kilowattime og får hele tre gratis.

Varme

Oppvarming med en varmepumpe

Ved oppvarming fungerer varmepumpen på samme måte som et kjøleskap: Men mens kjøleskapet trekker ut varme fra innsiden og fordeler den på utsiden, vil varmepumpen trekke ut termisk energi fra omgivelsene, konvertere den til varmeenergi og overføre den til innsiden av bygningen. Dette gjør den ved å absorbere varme fra omgivelsene gjennom et rørsystem med luft som er kaldere enn kjøleturtemperaturen på utsiden. Varmen fra omgivelsene brukes til å fordampe kjølemediet. Denne dampen komprimeres i varmepumpens kompressor. Dette øker temperaturen ytterligere til varmen i dampen til slutt overføres til varmekretsen i bygningen.

Varmtvann

Varmtvann produsert av en varmepumpe

Et varmepumpesystem brukes i kombinasjon med en varmtvannstank. Vaillant tilbyr separate lagringstanker for å oppnå optimal komfort når det gjelder varmtvann. Vi tilbyr også komplette løsninger der varmtvannstanken allerede er integrert i varmepumpesystemet. Løsningene gir tilstrekkelig varmtvannskomfort.

De tre energikildene til varmepumpen

Energi fra luften

Å bruke energi fra luften ved hjelp av en varmepumpe er den mest kostnadseffektive av alle tre alternativene. Det kreves ingen offisiell godkjenning, og det er ikke nødvendig med dypt bore- og gravearbeid. Selv når utetemperaturen synker så lavt som -25 °C, kan varmepumpen fortsatt produsere varme til oppvarmingen. Her gjelder følgende regel: jo høyere utetemperatur, jo mer effektivt fungerer varmepumpen.

Energi fra berg

For å bruke bergvarme som energikilde, borer man et hull på ca 100 til 200 meter ned i fjellet. Deretter senker man en slange, såkalt kollektor, ned i hullet og fyller slangen med frostvæske. Denne frostvæsken sirkulerer og varmes opp av varmen i grunnen og føres tilbake til varmepumpen, hvor den avgir varme. Deretter blir den avkjølte væsken ført tilbake ned i grunnen for å hente mer varme.

Energi fra jord

Jordens øverste lag varmes opp av solens stråler, og denne solenergien kan man bruke for å varme opp boligen. Man graver om lag en meter ned i bakken og legger ned kollektorslange. I kollektorslangen sirkulerer væske som varmes opp av jorden, og denne oppvarmede væsken føres til varmepumpen, som produserer varme til boligen. Så gjentas prosessen ved at væsken pumpes tilbake til kollektorlangen og blir varmet opp på nytt.

Varmepumpekostnader

Hvis du vurderer å kjøpe en varmepumpe, vil du antakelig stille deg selv det viktige spørsmålet: Hvor mye koster det? Hovedkostnadene vil sannsynligvis være anskaffelses- og installasjonskostnader. Deretter kommer driftskostnadene, dvs. strømutgiftene for å drive systemet. Som for alle varmesystemer må du også beregne et beløp for vedlikeholdskostnader.

Når det gjelder anskaffelse og utvikling, er luft-til-vann-varmepumpen vanligvis den rimeligste løsningen. En væske-til-vann-varmepumper er dyrere enn luft-til-vann-varmepumpe pga. det nødvendige gravearbeidet. Ta kontakt med en av våre installatører, for å få et pristilbud.

Vårt tips: I nye bygninger er en væske-til-vann- varmepumpe antakelig umaken verdt, siden den må bygges og graves uansett. Til dette formålet passer våre flexoTHERM og flexoCOMPACT.

Strømutgiftene avhenger av alderen og størrelsen på huset, antall personer i husholdninger, strømprisene, geografisk plassering og mye mer. Et viktig tips: Hvis du ønsker en nøyaktig kostnadsberegning for varmepumpen, bør du kontakte installasjonsfirmaet. De kan gjennomgå de ulike punktene med deg, trinn for trinn.

Planlegge en ny varmepumpe

Det aller første og viktigste: Søk alltid råd hos kompetente selskaper når du har bestemt deg for å installere en varmepumpe. Du bør først rådføre deg med en ekspert om hvilken type varmepumpeløsning som er mulig og passer for deg. Avhengig av hvilken energikilde du velger, må du være klar over de unike egenskapene.

Modernisering med en varmepumpe

Du kan planlegge installasjon av en varmepumpe i nye bygninger helt fra starten av, men modernisering av varmesystemet med en varmepumpe anbefales også sterkt for gamle bygninger. Vaillant tilbyr løsninger slik at varmepumpene kan arbeide sammen med både gulvvarme og radiatorer. Dette er mulig fordi gulvvarme er et panelvarmesystem, og dette betyr at på grunn av større radiatoroverflate, trenger du lavere turtemperatur når systemet er i drift. Resultatet av dette er at varmepumpen må arbeide mindre, og derfor blir mer effektiv.

Utskifting av oljefyringssystem er særlig umaken verdt, fordi du får et ledig rom og du sparer penger og driftskostnader.

Generelt sett medfører modernisering med innsetting av varmepumpe omfattende arbeid for deg, særlig hvis du har bestemt deg for væske-til-vann-varmepumpe. Men ikke glem at du får betydelig lavere driftskostnader heretter. Og ved å bruke et varmesystem med varmepumpe blir oppvarmingen din dessuten miljøvennlig og tar vare på naturressursene.

Mer informasjon om modernisering

Smart varmepumpestyring

Smart og komfortabel styring av varmepumpen din.

Gratis varme fra sola

Solvarmesystemer passer perfekt som tilleggsoppvarming og til produksjon av varmtvann.