Finn

Lufte en radiator

Unngå kalde rom om vinteren

Har du merket bankelyder eller uvanlig støy fra varmerørene? Dette er ikke bare irriterende, det kan også føre til at det blir kaldt i boligen. Slik støy kan tyde på at det er luft i varmesystemet. Denne luften hindrer fordelingen av varmtvann i radiatorene. Du kan kanskje også merke at radiatorene er varme nederst, men kalde øverst.

Kalde eller lunkne radiatorer kan gi redusert komfort, særlig i den kalde årstiden. Men vi hjelper deg med å løse problemet før kulden setter inn. Du trenger bare å lufte radiatorene. Lufting er enkelt, helt trygt og fører ikke til skader selv om det ikke er luft i varmeanlegget. Det går også fort. Det tar omtrent fem minutter å balansere hver radiator. Vi viser deg hvordan du gjør det.

Lufte radiatorene – en kort oppsummering

1. Du trenger en radiatornøkkel, en bøtte og en klut

2. Slå av varmen, og vent til radiatorene er avkjølt

3. Sett radiatornøkkelen i lufteventilen

4. Drei den forsiktig en trekvart omdreining for å åpne ventilen

5. Lukk ventilen så snart det kommer vann ut av den

6. Slå på varmen igjen, og kontroller at radiatorene blir varme

Luft radiatorene dine med syv enkle trinn

1. Forberedelser

Dette trenger du:

• En radiatornøkkel for å åpne lufteventilene på radiatorene (kan kjøpes i en jernvareforretning)

• En bøtte til å samle opp dryppende vann

• En klut til å tørke opp vann – for sikkerhets skyld

2. Slå av varmen

Kontroller at varmen er slått av. Dette stopper sirkulasjonspumpen slik at varmt anleggsvann ikke sirkuleres gjennom rørene. Alle termostatventilene må være åpne.

3. Vent til radiatorene er avkjølt

Vent omtrent en time etter at varmen er slått av, for å sikre at alle radiatorene er kalde. Dette hindrer forbrenning som følge av varmt anleggsvann eller damp som lekker ut under luftingen.

4. Sett radiatornøkkelen i radiatorventilen

Ventilen sitter vanligvis på oversiden av radiatoren. Den ser ut som et lite, rundt hull med en liten firkant i. Hold kluten mot veggen for å beskytte mot vannsprut. Sett bøtten rett under ventilen.

5. Åpne ventilen forsiktig

Drei radiatornøkkelen langsomt mot klokken. En kvart til en halv omdreining er vanligvis nok. Du hører en hveselyd mens luften slippes ut av radiatoren. Unngå å åpne ventilen mer enn anbefalt. Dette begrenser mengden vann som lekker ut av radiatoren.

6. Lukk radiatorventilen

La varmtvannet renne litt før du dreier radiatornøkkelen med klokken for å lukke ventilen. Ikke stram ventilen for mye, det kan føre til at den blir skadet.

7. Slå på varmeanlegget

Slå på varmeanlegget igjen når alle radiatorene er luftet. Kontroller først vanntrykket i anlegget. Etterfyll vann hvis trykket er for lavt. Kontroller til slutt at radiatorene varmes opp jevnt.

Vanlige spørsmål