Finn

Energisparetips

Det er lett å spare mer

Her kan du lese mer om hvordan du kan spare mye på å lære mer om hvordan du kan holde utgiftene til oppvarming og varmtvannsberedning nede.

Pass på romtemperaturen

Med et moderne varmesystem fra Vaillant kan du ikke bare redusere oppvarmingskostnadene til et minimum. Med riktig oppvarming og god varmeutnyttelse kan du også spare mange penger. Selvsagt skal du ikke fryse eller inngå kompromisser med tanke på din boligs komfort, men 1 °C eller 2 °C grader mindre kan påvirke regningen mye uten at du merker det på temperaturen. Som en tommelfingerregel gjelder: Dersom du reduserer varmen med én grad, reduseres oppvarmingskostnadene med seks prosent.

Med hva er optimal romtemperatur? Her er noen eksempler: Mens man i soverommet sover godt med 16 °C, bør man ha 20 °C grader i stue- og spisestue, mens 22 °C som regel er riktig for arbeids- og barnerom. Badet bør være husets varmeste rom, og 24 °C er behagelig. I kjelleren er 6 °C nok for å unngå frostskader.

Lukk dørene

Når man har ulik temperatur i ulike rom er det viktig at man holder dørene lukket. Ellers blir varmen lik i hele leiligheten, og man får behov for ekstra varme.

Permanent oppvarming

Ved første øyeblikk kan det virke fornuftig å skru opp varmen dersom man synes temperaturen er for lav i et rom. Det synes å være en anerkjent sannhet at man bør skru varmen på fullt, men det motsatte er tilfellet: Da bruker man i alt mer energi. Det er gunstigere å stille inn varmen på et lavere nivå og bruke lengre tid på oppvarmingen.

Bruk varmeregulator

Om natten kan romtemperaturen senkes med rundt 5 °C. Varmen bør helst skrus ned rundt to timer før du går til sengs. Dersom du arbeider utenfor huset, bør varmen også senkes noe midt på dagen og først heves igjen kort tid før man kommer hjem. Da kommer du hjem til en deilig, varm leilighet, samtidig som du sparer mye energi både midt på dagen og om natten.

Lufting av radiatorene ved behov

Når du hører «klukkelyder» i varmerørene, er dette et tegn på at varmefordelingen i radiatorene ikke er jevn. Det vil si at vannet ikke sirkulerer slik det skal. Da er det nødvendig å lufte radiatorene.

Vedlikehold varmeanlegget regelmessig

Et godt vedlikeholdt varmeanlegg har større ytelse og er derfor også mer økonomisk i bruk enn et anlegg «som bare virker». I tillegg er regelmessig, årlig ettersyn en forutsetning for jevn, pålitelig drift og lang levetid.

Viktig: Du må aldri prøve å vedlikeholde eller reparere varmesystemet selv. Feil eller manglende vedlikehold kan påvirke anleggets driftssikkerhet negativt og føre til skader både på gjenstander og personer.

Vi hjelper deg gjerne med å finne en Vaillant-installatør i nærheten.

Skift ut gamle radiatorer

Gamle radiatorer regulerer ikke varmen nøyaktig. Dersom du skifter ut gamle ventiler med nye, kan du spare inntil åtte prosent av oppvarmingskostnadene.

Ved behov: Modernisering av varmeanlegg

Dersom varmeanlegget ditt er gammelt, bør du vurdere å skifte det ut, for med et moderne anlegg kan du effektivt spare penger på lang sikt. Selv om investeringskostnadene kan synes høye, vil et nytt anlegg basert på fornybar energi og solar- eller varmepumpeteknologi, som regel bruke vesentlig mindre energi enn det gamle. I tillegg skåner moderne varmesystemer både lommebok og miljø.

Tett vinduer og dører

Utette vinduer og dører fører til store varmetap. Ved hjelp av flammen på et stearinlys kan du teste om varmen slipper ut gjennom vinduer og dører. Hold et brennende stearinlys ved rammen til et lukket vindu eller en lukket dør, og hold øye med flammen. Dersom den flakker, er det et tegn på at pakningene ikke er tette. I så fall bør du vurdere å skifte dem. Moderne vinduer med varmeisoleringsglass vil øke energieffekten til varmeanlegget ditt betydelig.

Selvklebende tetningsbånd

Dersom du ikke ønsker å skifte ut utette vinduer, men likevel ønsker å redusere oppvarmingskostnadene, kan du selvklebende tetningsbånd være et alternativ: Slike bånd tetter åpne sprekker og hindrer at du fyrer for kråkene. Dersom det trekker under døren, finnes det spesielle “varmefangere” eller “trekkstoppere” som kan hjelpe deg med å holde utgiftene nede.

Hold persiennene nede

Persienner kan bidra til å holde varmen innendørs både om kvelden og om vinteren dersom de er festet utenpå vinduene. Og om sommeren kan en persienne hjelpe til med å skjerme for solen. Da stenges solen ute, slik at det holder seg deilig og kjølig innendørs. Du kan også redusere strømkostnadene ved å avstå fra å bruke vifter og klimaanlegg helt eller delvis.

Luft raskt og mye

Ikke la vinduene bli stående åpne i lang tid når du lufter. Det er bedre å åpne vinduene helt i fire til syv minutter. Vinduer som står litt åpne, slipper lite frisk luft inn, men mye varme ut.

Vannsparende armaturer

I privatboliger er det varmtvannsberedning som bruker mest energi nest etter oppvarming. Det kan derfor være lurt å bruke vannsparende armaturer: for eksempel sparedusj, tidsinnstilling på dusjen eller stråleregulator som kan skrus på armaturen. Da blandes luft med vannet, og strålen føles like behagelig selv om det kun brukes halvparten så mye vann.

Dersom du bruker gjennomstrømningsvarmer: Still inn ønsket temperatur

Dersom du varmer vann ved hjelp av en gjennomstrømningsvarmer, bør du stille inn temperaturen slik at du kan bruke det varme vannet med en gang uten å blande inn kaldt vann. For når du blander vann, går mye energi tapt.

Ved gass- eller oljefyring: Ikke still inn temperaturen for høyt

Har du en sentralfyr som varmer vann med gass eller olje, er 60 °C som regel nok til å varme opp vannet og drepe bakterier. Dersom du er borte over lengre tid, for eksempel på ferie, bør du selvfølgelig slå av tanken.

Kombinere oppvarming og varmtvann

Den mest energieffektive og rimeligste varianten er sentral varmtvannsberedning med moderne varmekjeler. Derfor anbefaler vi at du også fornyer varmtvannsberedningen dersom du moderniserer varmeanlegget ditt.

Dusj i stedet for karbad

Ta en dusj i stedet for å bade. Et karbad krever tre ganger så mye vann og energi som en dusj. Når du dusjer, kan du for eksempel skru av dusjen mens du såper inn kroppen.

Spareknapp på toalettet

Du bruker mindre vann dersom du bruker spareknappen på toalettet. Et vanlig toalett bruker tre ganger så mye vann som en spareknapp.