Finn

auroFLOW plus

Drainback solarstasjon

  • Lavenergi-pumper
  • Kan stilles opp i kaskade
  • eBus interface
  • Hurtig og enkel installering
  • Lang levetid med drain-back-system

Oversikt

auroFLOW plus er Vaillants nye effektive drain-back solarstasjon, som kan anvendes til nye og eksisterende solvarmeanlegg helt opp til 120m2. auroFLOW plus kombineres enkelt med multitanken allSTOR exclusiv og platesolfangeren auroTHERM classic. Drain-back systemet fungerer slik at væsken sikres mot stillstand - dvs. overopphetning, da væsken automatisk tømmes ned i solarstasjonen. Oppstarten av solvarmesystemet foretas hurtig og enkelt og vises på det opplyste displayet.

Spar penger med lavenergipumper

Det er ikke bare drivstofforbruket som utgjør de løpende utgiftene til et sentralvarmesystem. Man må også regne med strømutgiftene når det gjelder totalregningen. Av de ulike komponentene i systemet, er det pumpen som bruker mest energi. Derfor har vi utviklet en lavenergipumpe (A-merket). Pumpen justeres kontinuerlig til det aktuelle behovet i varmesystemet, og reduserer dermed strømforbruket med opp til 70 %. Med lavere driftskostnader sparer du både penger og du belaster miljøet mindre.

system Lengre levetid med drainback-systemet

Det nyskapende drainback-systemet sikrer at det ikke er væske igjen i fangerne, når de ikke er i drift. I stedet returneres all solfangervæske til drainback-beholderen. Pumpen starter automatisk når solen igjen skinner og fangerne blir varme. Dermed sirkulerer væsken igjen i systemet. Pumpen stopper automatisk når vannet i varmtvannsberederen får den ønskede temperaturen. Solfangervæsken flyter tilbake fra solfangerne til drainback-beholderen uten væsketap pga. kondensering. Slik forhindres overoppheting av systemet og stillstand eller luftbobler i solfangerne. Det betyr færre reparasjoner og solvarmesystemet ditt varer lengre.

Nedlastinger