Finn

auroFLOW exclusiv

Solarstasjon

  • Lavenergi-pumper
  • Kan stilles opp i kaskade
  • eBus interface
  • Hurtig og enkel installering

Oversikt

Solarstasjon til montering på vegg eller bereder

Den nye solarstasjonen fordeler intelligent energien fra solvarmen i henholdsvis det øverste og nederste laget i multitanken. Innreguleringen av solvarmesystemet er enkel og det vises på det opplyste displayet, som også har en grafisk visning av solutbyttet. auroFLOW exclusiv kan monteres direkte på den nye allSTOR exclusiv eller på veggen- også i kaskade der det er stort varmtvannsbehov.

Med lavenergi-pumper sparer du penger

Det er ikke bare drivstofforbruket som utgjør de løpende utgiftene til et sentralvarmesystem. Man må også regne med strømutgiftene når det gjelder totalregningen. Av de ulike komponentene i systemet, er det pumpen som bruker mest energi. Derfor har vi utviklet en lavenergi-pumpe (A-merket). Pumpen justeres kontinuerlig til det aktuelle behovet i varmesystemet, og reduserer dermed strømforbruket med opp til 70 %. Med lavere driftskostnader sparer du både penger og du belaster miljøet mindre.

Nedlastinger