Finn

Vaillant Group Norge AS endrer sin forretningsmodell i Norge fra og med 01.03.2022

Som en av markedslederne i Norge innenfor varmepumper, solvarme, el-kjeler og annet oppvarmingsutstyr til vannbårne systemer, ønsker Vaillant å styrke sin tilstedeværelse i det norske markedet ved å endre forretningsmodell.


Vaillant har som mål å kunne nå enda bredere ut i markedet og, samtidig som ivareta support og service på samme nivå som i dag. Vaillant har en klar strategi om å være en av markedslederne innenfor varmepumpesegmentet for vannbårne systemer.


Vaillant har signert en avtale med Brødrene Dahl om å ta over importansvaret for hele Vaillant sin produktportefølje med virkning fra 01.03.2022. Det er også gledelig at Brødrene Dahl har valg å styrke sin kompetanse på Vaillant sine produkter ved å ansette fem medarbeidere som i dag er ansatt hos Vaillant Group Norge AS. Dette vil være med på å sikre at Brødrene Dahl kan tilby sine egne og Vaillant sine kunder den prosjekteringen, salgsstøtten og supporten de har behov for innenfor energiløsningene de tilbyr markedet.

Sterkt økende etterspørsel

Etterspørselen etter energifleksible løsninger er sterkt økende, og i takt med økende energipriser, er tidspunktet for å ha en enda sterkere representasjon i markedet nødvendig. Brødrene Dahl har en landsdekkende organisasjon med 54 servicesentre, hvor nærhet til kundene er godt ivaretatt. Dette inkluderer også tekniske avdelinger rundt om i landet som blir viktig for Vaillant kundene.


Vaillant vil beholde sin serviceavdeling i Norge slik at alle forpliktelser på solgte systemer blir godt ivaretatt.


Vaillant Group Norge AS ble grunnlagt i 2008 og har siden sommeren 2011 hatt sitt norske hovedkontor i Vestby. Vaillant Group Norge AS er et heleid datterselskap av Vaillant Group med hovedkontor i Remscheid i Tyskland. Vaillant Group, som et av de markeds- og teknologiledene selskapene på området varme og fornybare energiløsninger, utvikler skreddersydde produkter, systemer og tjenester for boligkomfort.


For mer informasjon, kontakt Nordic Country Director / Per Stryhn på e-mail: per.stryhn@vaillant.com eller Export Sales Manager / Kasper Berg på e-mail: kasper.berg@vaillant.com


Press release in English (186 kB)