Finn

Bærekraft

Som fremtidsorientert, familieeid firma, har vi et spesielt ansvar for miljøet, for våre medarbeidere og for samfunnet. Vi mener at økonomisk suksess, bærekraft og lønnsom vekst er uløselig knyttet til et engasjement for sosiale og økologiske standarder.

Bærekraft hos Vaillant

Bærekraft

For å leve opp til denne forpliktelsen har vi samlet våre aktiviteter innen bærekraft i strategien S.E.E.D.S.- programmet (Bæredyktighet for Miljø, Medarbeidere, Utvikling & Produkter og Samfunn). Denne definisjonen av fokusområdene er basert på en omfattende forståelse av bærekraft, som tar de sentrale utfordringene i vår kjernevirksomhet i betraktning. Ledelsen for programmet for bærekraft rapporterer direkte til konsernsjefen.

For detaljert informasjon om bærekraft i Vaillant Group, se vår rapport om bærekraft eller se vaillant-group.com.