Finn

Vannbehandling

1 - 4 av 4 resultater

Sanol H-15

Rengjøringsmiddel for lukkede varme- og kjøleanlegg

  • For grundig skylling av varmeanlegget enkel – renslig – pålitelig
  • Løser tilslamming
  • Reduserer spyletidene

SorbOx® vannbehandling for nye varmeanlegg

Forbedrer effektiviteten og påliteligheten til miljøvennlige, moderne varmeanlegg.

  • Fås i 300 eller 800 liter
  • Egner sig til varmepumpesystemer, kondenserende kjeler, gulv-, vegg- og takoppvarming
  • Reservedel: Anode

Elysator® Trio

Vannbehandling for lukkede varme- og kjøleanlegg

  • Vannbehandler med rustfri ståltank, filter-anoder og magnet.
  • Lite vedlikehold
  • Selvregulerende

Purotap® til engangsbruk

Demineralisering av anleggsvann via patron

  • Til maks 500 eller 1000 liter vannmengde.

1 - 4 av 4 resultater