Finn

Tilskudd og støtte

Enova har veldig gode støtteordninger. Gå inn på www.enova.no for mer informasjon og detaljer om hva du kan få støtte til og hvordan du søker.

Enova forlenger støttesatsene for luft-til-vann-varmepumpe til 1. juli 2020.

Se mer informasjon her:

Nye støttesatser fra juli 2020