Finn

Tilskudd og støtte

Enova har veldig gode støtteordninger. Gå inn på www.enova.no for mer informasjon og detaljer om hva du kan få støtte til og hvordan du søker.

Les mer her om: Nye støttesatser fra juni: