Finn

Varmepumper

Varmepumper bruker den tilgjengelige energien som naturen gir oss gratis for å sikre varmeforsyningen av eneboliger, tomannsboliger eller boligblokker. Dette er en av de mest økonomiske, effektive og på samme tid mest miljøvennlige måtene å sikre varmt vann og varmekomfort på.

Varmepumper

Varmepumper utnytter naturlig energi fra bakken, grunnvannet eller luften og gir betydelige besparelser i utgifter til oppvarming. De produserer ingen utslipp og opererer effektivt selv ved lave omgivelsestemperaturer. Varmepumper tar opptil 75 prosent av den nødvendige energien fra omgivelsene. Bare 25 prosent av energien må tilføyes i form av elektrisitet. Denne energien gir kraft til å drive varmepumpen. Varmepumper er spesielt egnet til bruk med gulvvarme og radiatorer med lav overflatetemperatur. Effektiviteten til varmepumpen faller ved temperaturer over 67 °C.

Fordelene med varmepumpesystem fra Vaillant:

  • Utnyttelsen av naturlige, uuttømmelige energikilder
  • Forurenser ikke
  • Effektivitet: opp til 75 prosent av energien stammer fra naturens egen varme, bare 25 prosent må tilføres i form av elektrisitet
  • Noen modeller kan kjøle om sommeren
  • Enkel teknologi av høy kvalitet med lite vedlikehold og lang levetid.

Hvordan fungerer en varmepumpe

Varmepumpeteknologien fungerer som et kjøleskap, bare omvendt. Mens et kjøleskap overfører varmen fra innsiden til utsiden, trekker varmepumpen varmen fra omgivelsene og sender den videre. Varmen i grunnvannet, bakken eller atmosfæren blir absorbert av et kjølemiddel og blir brukt til å levere varme etter komprimering.

Samlet sett går varmepumpen gjennom en syklus bestående av fire trinn: fordamping, komprimering, kondensering og dekomprimering.

1. I det første trinnet absorberer kjølemediet varmen fra omgivelsene på grunn av den lave temperaturen på kjølemediet i varmepumpen. Dermed endres den til gassform på grunn av den lave fordampningstemperaturen på kjølemediet.

2. Dampen som dannes komprimeres ved hjelp av en kompressor. Det økte trykket gir høyere temperatur som brukes til varmekretsen.

3. I det tredje trinnet avgis varmen til systemet. Kjølemediet skifter dermed form igjen og blir flytende.

4. Tilslutt reduserer en ekspansjonsventil trykket som oppstod i trinn 2, slik at kjølemediet reabsorberer varmen fra omgivelsene og kan starte prosessen på nytt.

Varmepumpens kjølefunksjon

Vaillant varmepumper kan også brukes til kjøling av huset i sommermånedene. I tilfeller med væske/vann system blir varme trukket ut fra oppholdsrom via gulvvarmesystemet og deretter blåses det ut i bakken via kollektoren.

Avhengig av intensiteten på den nødvendige kjøleeffekten og det eksisterende tilførselssystemet vil aktiv eller passiv kjøling være egnet.

Aktiv kjøling

Med den aktive reverseringen av varmekretsen kan varmepumpen brukes til kjøling på sommeren. Varmen som utvinnes fra det varmesystem blir deretter aktivt overført til varmekilden - f.eks. bakken ved hjelp av kompressoren.

Den tidligere kondensatoren fungerer som en fordamper ved kjøling. Den overfører rommets varme til kjølevæsken. Det gassformige kjølemiddelet blir deretter ført inn i kondensatoren og derfra til varmeveksleren, som frigjør varmen som er utvunnet til boligen til bakken.

Passiv kjøling

Hvis romtemperaturen i sommermånedene overskrider temperaturen i varmepumpens energikilde, kan varmepumpen fungere som ”naturlig kjøling”. Teknikken bak denne funksjonen er ganske enkel.

Med ”naturlig kjøling” skrus den primære kretsløpspumpen på, mens kondensatoren ikke kjører. Varmeoverføringsmediet, for eksempel brine, transporteres til varmeveksleren. Der kommer den i kontakt med det romtempererte oppvarmingsvannet, som er blitt transportert dit ved hjelp av varmekretsløpspumpene. Temperaturene i disse to væskene er på samme nivå nå. Det nedkjølte oppvarmingsvannet sirkulerer så i varmesystemet og trekker ut varme fra rommene.

Passiv kjøling sparer strøm - aktiv er mer effektiv

Begge metodene, den aktive så vel som den passive metoden, tillater produksjonen av varmtvann. Passiv kjøling er ekstremt energibesparende på grunn av det lave strømforbruket, da det bare er sirkulasjonspumpene som arbeider. Det er derimot noen begrensninger når det gjelder yteevne og effektivitet i forbindelse med passivmetoden. Spesielt mot slutten av sommeren har jorden vanligvis lagret store mengder varme. Som et resultat av dette vil kjøleytelsen minske.

Kjølefunksjonen er tilgjengelig for noen av våre varmepumper.

Det beste varmesystemet

Det er ikke noen standard løsning når du ser etter det beste varmesystemet. Men det er ikke vanskelig å finne systemet som passer til dine behov. Snakk med en Vaillant-installatør. De kan hjelpe deg med å planlegge ditt nye varmesystem.

Relaterte links:

Væske/vann varmepumper

Luft/vann varmepumper