Finn

Kondenserende gasskjeler

Kondenserende gasskjeler bruker ikke bare den tilførte energien på en optimal måte. Sammenlignet med konvensjonelle kjeler utnytter de også den termiske energien som finnes i avgassen, som ellers går tapt gjennom skorsteinen

Kondenserende kjeler

Kondenserende kjeler oppnår en mye høyere effektivitet og reduserer dermed oppvarmingsskostnadene og utslipp. Våre kondenserende gasskjeler egner seg både til varmtvannsproduksjon og oppvarming.

Fordelene med Vaillant kondenserende gasskjeler:

  • Optimal energieffektivitet opp til 98 %
  • Markant mindre sot og partikler ved forbrenning ved hjelp av kondenserende teknologi
  • Fall i forbruket opptil 30 % sammenlignet med et gammelt varmeanlegg
  • Lave investeringskostnader
  • Fleksibel utvidelse, for eksempel med solfangere, varmepumper, bereder og regulatorer.

Slik fungerer en kondenserende gasskjele

I en kondenserende gasskjele varmes vannet opp via varmen fra forbrenningen, på samme måte som de gammeldages gasskjelene. Røykgassen herfra ledes normalt gjennom skorsteinen og går dermed tapt. En kondenserende gasskjele derimot utnytter både varmen fra forbrenningen og varmen som er gjemt i vanndampen.

For å fremstille energi må vanndampen kondensere. Det gjør den ved en temperatur på under 56 °C. Den kondenserende kjelen avkjøler dampen gjennom en spesialdesignet varmeveksler. Den oppnådde energien brukes til foroppvarming av vannet. Det varme vannet passerer gjennom den primære varmeveksleren, hvor det blir ytterligere oppvarmet, for å oppnå ønsket temperatur. Gjennom denne prosessen oppstår det små mengder med overskytende vann som må fjernes. Syreinnholdet i dette vannet så lavt at det kan ledes via det normale avløpssystemet uten ytterligere nøytralisering.

Forskjellen mellom øvre og nedre varmeverdi

Når man snakker om høy effektivitet på 98 % på de kondenserende gasskjelene. Dette må skilles fra den ”nedre brennverdien” som industrien normalt bruker til beregninger. Den nedre varmeverdi er mengden av varme som kan brukes i forbrenningen av en energikilde uten å skape kondens. Den nedre brennverdien inneholder derfor bare i en del av den totale brenselenergien.

I motsetning til dette inneholder den øvre varmeverdien også den mengden varme som er i røykgassen og vanndampen som kan benyttes til kondensering. Når det dreier seg om tilførselsenergien inkluderer den øvre varmeenergien denne ekstra varmen. Effektiviteten til et varmesystem kalles også standard effektivitet og kan under ideelle forhold oppnå maksimum 100 %, når det beregnes på bakgrunn av øvre varmeverdi.

Kondenserende kjeler trenger avtrekk

Med installasjonen av kondenserende teknologi kan det være at den eksisterende skorsteinen må suppleres med et plastrør. Men de ekstra røykgassrørene har en liten diameter og kan enkelt passe inn i den eksisterende skorsteinen.

Det riktige varmesystemet

Det er ikke noen standard løsning når man leter etter det riktige varmesystemet, men det er ikke så vanskelig å finne et system som passer til dine behov. Snakk med en Vaillant-installatør som kan hjelpe deg med å planlegge din nye varmeinstallasjon.

Dette interesserer måske også:

Hvordan virker de ulike teknologiene

Gass

Kondenserende gasskjeler