Finn

Hvordan ulik teknologi virker

Kondenserende gasskjeler

Moderne kondenserende gasskjeler utnytter den ekstra varmeenergien som finnes i røykgassen. Kondenserende gasskjeler oppnår en enda høyere effektivitet med lavere utslipp sammenlignet med tradisjonelle kjeler. Oppvarming med kondenserende teknologi er ideell til romoppvarming og oppvarming av vann.

Varmepumper

Avansert varmepumpeteknologi utnytter varmen naturen gir oss gratis, noe som gjør deg uavhengig av olje og gass. Finn ut hvordan en varmepumpe fungerer, hva du bør vurdere når du installerer en og hvordan du kan bruke en varmepumpe for kjøling hjemme.

Solvarme

A solar heating system is a sensible addition to any modern heating system. Solar heating helps reduce your energy consumption and operating costs. You also reduce your CO₂ emissions. Find out about how you can best take advantage of the sun's energy