Finn

SorbOx® vannbehandling for nye varmeanlegg

Forbedrer effektiviteten og påliteligheten til miljøvennlige, moderne varmeanlegg.

  • Fås i 300 eller 800 liter
  • Egner sig til varmepumpesystemer, kondenserende kjeler, gulv-, vegg- og takoppvarming
  • Reservedel: Anode
  • Reservedel: Rensepatron

Oversikt

SorbOx vannbehandling for nye varmeanlegg.

SorbOx er det revolusjonære og samtidig enkle vannfilteret til moderne, energieffektive varmeanlegg og sørger for en langvarig drift uten forstyrrelser. Den samler 4 funksjoner i ett og samme apparat:

  • Demineralisering av oppvarmingsvannet for første gangs påfylling eller etterfylling. Reduserer kalkavleiringer og slamdannelse. Denne vannbehandlingen er i dag forskrift.
  • Mikrogassavskiller fjerner oksygenet og gassene fra kretsløpvannet.
  • Anodebeskyttelse holder vannet konstant spenningsfritt og sørger for en optimal varmeoverføring.
  • Magnetstrømfilter for kretsløpvannet holder slam og korrosjonspartikler tilbake.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner

TypStorlekNFR-nr.
SorbOx LI800 liter8751756
SorbOx SI300 liter8751757

Nedlastinger