Finn

Vaillant løste storfamiliens “kraftkrise”

Synnøve og samboer kjøpte hus på Elverum i september 2009. De var på jakt etter et hus som kunne romme alle besøkende, siden de begge hadde voksne barn og barnebarn. Det huset de så seg ut hadde god plass og lå koselig til i nærheten av skogen, noe de begge syntes var viktig.

Huset er på 220 m3 og ble varmet opp med oljekjel og radiatorer. Det tidligere energiforbruket, oppgitt til 4.000 liter olje og 16.000 kWh, gir et totalt årsforbruk på ca. 55.000 kWh. Familien så for seg skremmende høye boutgifter. Med kun en åpen peis som ildsted, ville ikke muligheten til å fyre med ved som de hadde tilgang til, senke fyringsutgiftene. En løsning måtte da finnes?

Fant løsningen

Det kom frem at det nok ikke var tenkt mye fyringsøkonomi tidligere, så det riktige forbruket burde ha vært litt lavere. Dette beroliget jo noe, men det ble fort klart at de måtte se etter alternativer som ville gi en lavere fyringskostnad. Etter hvert sto deres beste alternativ klart frem, en væske/vann varmepumpe ville gi den beste besparelsen, selv om investerigen fort ville bli på kr. 150.000,-.

Fikk gode råd

Det ble valgt en Vaillant varmepumpe etter anbefalinger fra Vaillants representanter på “Bygg reis Deg” messa i oktober. En bergning ble gjort av Vaillants tekniske avdeling og det ble valgt en geoTHERM exclusiv 103/2 med innebygget varmtvannsbeholder på 175 liter. Borrehullet ble beregnet til 180 meter. Søknad om tilskudd ble sendt Enova, dette var en enkel prosess som ble gjort via Enovas hjemmeside på 10 minutter.

Gode erfaringer

Erfaringen så langt er bare positive. Huset er godt og varmt, også i perioden da gradestokken viste -32°C. Det ble også investert i en Elysator som behandler og renser vannet i varmeanlegget. Denne har sørget for at radiatorene har fått igjen den virkningen de hadde da de var nye i 1978, og det nyter både varmepumpa og lommeboka godt av.

Lavere boutgifter

Besparelsen i tidsrommet 21.12. til 21.03. var 9171 kWh. Dette kan man lese av på varmepumpens display. Avlest totalt el-forbruk i den samme perioden var 7.503 kWh, dvs at totalt el-forbruk var 2500 kWh pr mnd og det på årets kaldeste periode.

Synnøve og samboeren ser frem til å se total besparelse etter ett år, og kan da lettere se når investeringen er nedbetalt. Uansett kan de glede seg over lave boutgifter i fremtiden. Og peisen kan brukes til kos på kalde kvelder.

Kilde: Varmemagasinet til Comfort Kjeden