Finn

Nå skal oljefyren ut!

Er du en av de 100 000 boligeierne som har en oljefyr?

Eller er du en av de 200 000 boligeierne som har en parafinkamin? Da må du begynne å vurdere andre mer miljøvennlige løsninger for å varme opp huset ditt.

Hvis du velger varmepumpe vil du ha en miljøvennlig oppvarming og samtidig redusere dine fyringskostnader betydelig. Varmepumpe vil også være enklere for deg da du slipper å tenke på å bestille en tankbil som skal komme for å fylle opp din olje- eller parafintank. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du også bidra til mindre lokal luftforurensing i ditt nærområde til glede for deg og dine naboer.

Forbud mot oljefyring fra 2020

Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det ble bestemt i klimaforliket som ble vedtatt den 7. juni 2012. Dette er en del av handlingsplanen for å kutte klimagassutslipp i Norge. De fleste oljefyringsanlegg og parafinbrennere i Norge er installert i tidsrommet 1945 til 1973. Dette er anlegg som er teknisk sett utrangert og lite effektive. De boliger som fortsatt varmes opp med olje- eller parafin er samtidig de som har høyest fyringskostnader. Den største faren med oljefyringsanlegg er lekkasje fra oljetank til grunnen. Hvis dette skjer på din eiendom kan det koste deg opp mot 1 million kroner i opprydningskostnader.

Bruk fagfolk

Når du skal installere varmepumpe er det viktig å bruke noe tid på å finne en lokal forhandler som har god kompetanse på installasjon av varmepumper. Det er også viktig å velge et anerkjent merke når du skal installere varmepumpe, slik at du er sikret support og reservedeler i hele varmepumpens levetid.

Det er i dag over 600 000 boliger som har installert varmepumpe, og varmepumpe er også et svært godt alternativ for boliger som i dag har elektrisk oppvarming eller vedfyring.

Kilde: Bård Baardsen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening