Finn

Vaillant - status og tiltak ifbm. koronavirus-situasjonen

BESTILLINGER OG VARELEVERING

Vi er bemannet med et minimum på vårt kontor i Vestby. Vi har bemanning på ordre og lager, og vi tar imot ordre og leverer ut varer som vanlig. Vi har varer på lager og har ikke noen leveringsproblemer. Vi sørger for å legge oss opp med litt ekstra varer på lager av de varene det går mye av, slik at vi har en buffer om leveringssituasjonen endrer seg.

KUNDESUPPORT TEKNISK

Vi har normal bemanning på telefon og normale åpningstider, så man vil kunne få telefonisk support som vanlig. Tlf.nr er 64 95 99 00.

SERVICEBESØK

Vi vurderer hvert enkelt serviceoppdrag og tar bare de som er nødvendige. Vi har interne rutiner og regler som sier at vi skal være påpasselig med hygiene (engangshansker og håndsprit), unngå nærkontakt og holde avstand.

KUNDEBESØK

Vi vil i stedet bestrebe kontakt via telefon og mail, og unngå fysiske kundebesøk. Vi har normal bemanning på våre selgere og de er tilgjengelige pr telefon og mail.

ARRANGEMENTER OG MØTER

Vi har avlyst fremtidige møter, kurs og arrangementer i vår regi. Vi vil heller ikke delta på eksterne møter og arrangementer framover, til situasjonen har endret seg.

GENERELT

Ellers så har vi generelt fokus på hygiene og tar våre forhåndsregler. Vi jobber så langt det er mulig via hjemmekontor, og vi skal holde oss hjemme i tilfeller hvor man er usikker på smitte eller har fått karantene, ihht. myndighetenes retningslinjer.