Finn

ISH 2013 i Frankfurt

Vaillant tenker nytt for Norge

Det tyske storkonsernet Vaillant er en dominerende aktør under årets ISH-messe. I messehall 8 handler det meste om varmeteknologi og Vaillant markerer tydelig på drøye 1000 kvadratmeter at dette er deres fagfelt. Det gjør daglig leder i Vaillant Group Norge AS, Benny Simonsen, stolt.

Vaillant tenker framover og tenker nytt også for det norske markedet. Selskapet har en forsknings- og utviklingsavdeling som er ekstremt opptatt av å finne de optimale løsningene for lavenergiboliger.

- Alternativ energi er svært viktig for vårt firma, og vi mener det også er viktig for det norske samfunnet, sier lederen for Vaillant i Norge, Benny Simonsen.

- Det er viktig for oss å finne de optimale løsningene som kan revolusjonere bransjen. Blant annet er det snakk om å utvikle varmepumper som er rimelig i innkjøp, men som yter god varme. Vaillant har utviklet en pumpe på tre kilowatt som kan tilknyttes luft eller bergvarme med korte borehull. Moderne lavenergiboliger trenger ikke de store anleggene, men de må likevel dekke det reelle behovet for varme i boligene, mener Simonsen.

Liten og effektiv

En helt ny og kompakt tre kilowatts vegghengt varmepumpe blir lansert under ISH i Frankfurt denne uka. Denne varmepumpa vil også om kort tid komme på det norske markedet.

- Små varmepumper for små energibehov er framtiden, mener Simonsen.

Samtidig arbeider Vaillant aktivt med luft/vann løsninger med høyest mulig virkningsgrad.

Varmepumpemarkedet har hovedfokus i tillegg til solvarme.

- Solvarme vil få et gjennomslag om fem til sju år når vi får en ny TEK. Solvarme og lavenergiboliger henger tett sammen, mener Simonsen. Han begrunner det med at boligene skal ha en god komfort, og en betydelig del av komfortbehovet kan dekkes gjennom solvarmeanlegg.

Tar i mot norske kunder

En helt ny og kompakt tre kilowatts vegghengt varmepumpe blir lansert under ISH i Frankfurt denne uka.

Simonsen innrømmer overfor VVS aktuelt at han er stolt over messestanden til Vaillant på ISH.

- For oss som arbeider i et lite marked i periferien av Europa er det selvsagt hyggelig å ønske våre norske kunder velkommen til verdens største markedsplass. Her kommer grossistene, VVS-kjedene og de største rørleggerfirmaene for å bli oppdatert på nyheter og samtidig også bli tatt godt hånd om rent sosialt.-Her ser vi med det blotte øye at jeg er en del av et sterkt europeisk fagmiljø som tenker innovativt og vil være i førersetet innen ulike varmeteknologier, sier han.

Benny Simonsen har et tettpakket program resten av uka, og trives med det