Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen av vår hjemmeside og for å kunne tilpasse den til dine behov. Vi brukes også cookies til å utvikle nye temaer og funksjoner som hjelper deg. For å bruke hjemmesiden optimalt, kan du akseptere cookies på vår hjemmside. Hvis du ikke ønsker cookies, kan du til enhver tid endre dine cookie-innstillinger eller slå dem av. Vær oppmerksom på at hjemmesiden fungerer best hvis du har godtatt cookies.

Aksepter cookies og fortsett Avvis cookies

Brødrene Dahl høster energi og erfaring

Når vi skal tilby avanserte energisystemer bør vi vite hva kunden kan forvente å få igjen, sier Paal joneid hos BD i Sarpsborg

Sola skinner på Brødrene Dahls splitter nye avdeling i Sarpsborg i begynnelsen av november. Gradestokken viser 6 grader, og solpanelene på taket leverer 62 graders vann til energisystemet. På denne dagen er dette faktisk nok energi tilgjengelig til at varmepumpene kan slappe av.

Solfangst er ett av flere områder man ønsker å lære mer om ved de ulike avdelingene på Østlandet, der Sarpsborg er det siste skuddet på stammen.

- Sarpsborg går på folkemunne for å være solbyen, så vi får se om det holder stikk, sier en godlynt Paal Joneid ved Brødrene Dahl i Sarpsborg til VVSforum. Joneid har vært prosjektleder for modellanlegget og skal følge det opp i tidene som kommer.

Avanserte installasjoner

Paal Joneid ved Brødrene Dahl i Sarpsborg viser frem solfangerne på taket av det nye bygget.

Brødrene Dahl har fra før av slått på stortromma når det gjelder å investere i moderne energisystemer, blant annet ved sitt klimasenter i Larvik. Ved sin nye avdeling like ved E6 i Sarpsborg videreføres satsingen med installasjoner på energisiden, alt med en klar hensikt, som er å høste både langsiktig energigevinst, samt å teste ut utstyr i praksis.

- Når vi skal tilby avanserte energisystemer bør vi vite hva kunden kan forvente å få igjen. For å skaffe oss lokal relevant innsikt i både mulige gevinster, drift og teknikk har vi valgt å installere full pakke fra Vaillant, som er en anerkjent leverandør med velfungerende utstyr. Siemens i samarbeid med ClimaControl har levert SD-anlegget som har loggingsfunksjoner slik at vi kan følge med på og registrere energigevinsten, sie Joneid.

BD er godt fornøyd med utført arbeid som har blitt gjort av bl.a. Rørcompaniet og Installatøren på det elektriske.

Energisystemet består av fem energibrønner med varmepumpe, ti solfangere på taket, akkumulatortank på 1500 liter og en gasskjele til spisslast.

- Ved siden av våre egne rene brukererfaringer får vi se hvordan de ulike delene vil prestere og hvordan de best kan jobbe integrert, sier Joneid til VVSforum.

Målgruppen er småbedrifter

Anlegget er beregnet for typiske småbedrifter, og et tilsvarende anlegg for villaer er under bygging i de samme lokalene.

Systemet er basert på fem energi brønner på 280 meter, noe som var nødvendig for å få færre brønner siden det var over 50 m til fjell. Ved siden av å være kilde for varmepumpen fra Vaillant skal brønnene brukes til å kjøle ned bygget på hete sommerdager.

- Ved avdelingen i Larvik har man i tillegg mulighet til å lade brønnene med solpaneler, dette gjør vi ikke her, vi er redde det kan true frikjølingseffekten, sier Joneid.

Anlegget har bare vært i drift er par måneder, men energigevinsten er betydelig. Varmepumpen viser at det foreløpig er hentet ut ca 26000 Kwh, på to knappe måneder. Temperaturen i energibrønnene holder 6 grader. Hittil i år har man klart å knipe drøye 1000 kWh fra solpanelene på taket, og det blir spennende å se om man får hentet ut et utbytte på dette i mellomperiodene som er mest aktuelle.

- Vi kan se både på døgnforbruket og årsforbruket på avgitt og forbrukt energi, og sette dette sammen for å få et totalbilde, sier Joneid.

Balanse i brønnen

Bjørn Harald Christensen fra Vaillant og Paal Joneid, BD i teknisk rom

Med et moderne fullisolert bygg med balansert ventilasjon er energibehovet ikke stort. På denne dagen i november står da også varmepumpa stille, trolig er energien fra datautstyr, installasjoner, mennesker og ikke minst solpaneler nok til oppvarming.

- Siden panelene leverer rimelig energi er de alltid prioritert, vel å merke termostatstyrt.

Det blir interessant å se hvor mye frikjølingen til brønnene vil gi temperaturøkning på sikt, sier Joneid. Her ligger ventilajonsaggregatet til kontordelen med førsteprioritering før aggregatet for butikk og lager legger inn kjøling. Blir brønntemperaturen for høy legger butikk/lager-kjølingen seg passiv.

- Nettopp slike kvantitative erfaringer med utstyret og hvordan dette kommer i balanse er viktige erfaringer å gjøre, sier Joneid.

Akkumulatortanken er på 1500 liter og er utstyrt med forvarming av tappevannet.

Til ekstra kalde dager og eventuell snøsmelting har man mulighet til å spe på med gasskjelen som yter 100 kW.

- Dette er forøvrig vår første installasjon av denne typen gasskjel i Norge, sier Vaillants Bjørn Harald Christensen, som ser fram til å få resultater fra anlegget.

Alle data fra energianlegget blir tilgjengelig via SD anlegget, slik at kunder skal kunne gå inn og se hva energianlegget presterer.

- Solenergi og varmepumpe er gode systemer, men alt handler om lønnsomhet, og har får vi viktig erfaring, ikke minst hvilke investeringer som kan forsvares, og hvor det er mest penger å hente, sier Joneid til VVSforum.

Et apropos til erfaring er vekten som må holde solfangerne nede på stormfulle dager er på hele 5 tonn, noe som er viktig å ta hensyn til i prosjekteringsfasen.

Denne artikkelen er lånt av VVS-forum – se originalartikkelen her, 22.11.2013