Finn

Borettslag sparer fire millioner i året med varmepumper fra Vaillant

Forventet årlig besparelse er 4.000.000 kWh

Prestestien borettslag i Bergen, et av Norges største borettslag, utfaser dagens varmeløsning som er basert på olje, gass og strøm, og erstatter den med oppvarming med fornybar energi.

Magnus M Thunestvedt AS har totalentreprise på hele dette prosjektet, hvor det skal installeres bergvarmepumper, el-kjeler og buffertanker fra Vaillant. Det skal totalt bores 130 energibrønner og det skal installeres 16 tekniske rom.

Rørleggermester Frode Løland AS er leverandør av bergvarmepumpene og alt av rørtekniske arbeider.

Se interview: